Ochrana osobních údajů | Darceking.sk - jedinečné darčeky, ktorými prekvapíš!

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při naší činnosti osobní údaje v rámci společnosti R A L T, s.r.o. , se sídlem Ďatelinová 5530/4, 821 01 Bratislava, IČO: 47 912 570. Adresa naší webové stránky je: https://darceking.sk.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen ,, GDPR “), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů těmi ustanoveními zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,, Zákon “), které se na nás vztahují, jakož i dalšími předpisy. Dodržujeme přijatá bezpečnostní opatření a při zpracovávání osobních údajů postupujeme přiměřeně podle mezinárodních norem a standardů bezpečnosti.
Předmět zpracování osobních údajů zahrnuje tyto kategorie údajů:
základní osobní údaje nebo identifikační údaje,
kontaktní údaje,
údaje o smlouvě (smluvní nebo právní vztahy, smluvní zájem nebo zájem o produkt)
Jaké oprávněné zájmy sledujeme při zpracovávání osobních údajů?
Našimi oprávněnými zájmy při zpracovávání Vašich osobních údajů jsou výkon naší činností uvedené v obchodním rejstříku společnosti R A L T, s.r.o. v platném znění přičemž výkon těchto činností je veřejným zájmem a ochrana bezpečnosti naší webové stránky a eliminace případných pokusů o narušení její bezpečnosti.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce dat např. našim zaměstnancům, osobám, které pověřujeme provedením jednotlivých úkonů, našim účetním a právním poradcům.

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejdéle, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Pokud jste náš klient, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutí osobních údajů klientem může mít dopad na naši schopnost poskytnout kvalitní služby nebo ve výjimečných případech i naši povinnost odmítnout poskytnout služby.

Jaká práva máte jako dotyčná osoba?

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu.
Jako klient máte právo považovat přístup k Vašim osobním údajům i jejich opravu. Pokud zpracováváme osobní údaje při poskytování služeb nemáte jako klient ani jako jiná fyzická osoba právo namítat proti takovému zpracování podle článku 22 GDPR. Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Změny podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, se změníme tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením na našem webu www.darceking.sk nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti R A L T, s.r.o. se sídlem Ďatelinová 5530/4, 821 01 Bratislava, IČO: 47 912 570 se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.
Zavazujeme se provést všechna opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Cookies

Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači, nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích, takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?

Tato web stránka používá cookies k zapamatování uživatelských nastavení. Rovněž pro lepší přizpůsobení zájmů návštěvníků a pro nezbytnou funkčnost stránky. Používáme i nástroj Google Analytics. Tato služba umožňuje webovou analýzu, jejíž poskytovatelem je společnost Google. Soubor cookie generuje informace o tom, jak jsou webové stránky využívány a jaká je jejich návštěvnost. Ukládají se do složky prohlížeče a následně jsou odeslány a uloženy na serverech Google. Obecně zjednodušují prohlížení webu. Společnost Google používá tyto informace pro analýzu aktivit na webových stránkách a také pro tvorbu přehledů.

Pomáhají zkvalitňovat poskytované služby, a to přizpůsobením obsahu stránek potřebám a zájmům uživatelů. Ukládáním vašich předvoleb vyhledávání či registrace do nových služeb, pomáhají chránit data a vybírat relevantní reklamy. Společnost Google je oprávněna poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě že takové třetí strany zpracovávají data jménem společnosti Google.

Jak kontrolovat soubory cookie?

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou správně fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení. Pokud si nepřejete, aby o Vás byly shromažďovány jakékoliv informace, můžete na naši stránku kliknout “nesouhlasí”, nebo ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie. Instrukce na změnu cookie najdete v nastavení vašeho prohlížeče. Změna nastavení cookies může ovlivnit funkčnost a bezchybný chod této stránky.